Gebruiksaanwijzing:
Plaats  de jerrycan in de buurt van de vulopening.
Doe de pomp in de jerrycan en het andere eind van de slang in de vulopening van de boot.
Even op en neer schudden en de brandstof begint te lopen.
Wel altijd zorgen dat de pomp in de vloeistof  blijft.
Schudden tot u over het hevelpunt bent en...van hoog naar laag.