Plaats de jerrycan
in de buurt van de vulopening van de boot.
b.v. op dek, gangboord, kajuit of steiger .


Nooit meer.................morsen
Nooit meer................een vieze stank
Nooit meer................ zwaar tillen
Nooit meer.............een trechter nodig
Nooit meer.........waterverontreiniging
Nooit meer....aanzuigen met de mond
Nooit meer............ een vieze smaak !